A weboldalon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy webáruházunk a legjobb felhasználói élményt nyújtsák az Ön számára.
Termékek Menü
Ügyfélszolgálat
+36 70 427 7212
08:00 - 22:00

Nyerd vissza az órád árát

NYERD VISSZA AZ ÓRÁD ÁRÁT JÁTÉKSZABÁLYZAT

Vásárolj és nyerd vissza a vásárlásod értékét!
 

A JÁTÉKBAN MINDEN VÁSÁRLÓNK AUTOMATIKUSAN RÉSZT VESZ, AKI 2022.04.02-05.15. KÖZÖTT BÁRMILYEN ÖSSZEGBEN MATHEY-TISSOT ÓRÁT VÁSÁROL A VELEKEY ÉKSZERVILÁG ÜZLETEIBEN vagy ORASHOP.hu WEBÁRUHÁZBAN.

 


Részvételi és játékszabályzata:

 

1.  Szervező

1.1.  Velekey Ékszervilág Kft. (9700 Szombathely, Fő tér 25.)

 

2.  A Nyereményjáték időtartama

2.1.  A Játék 2022. április 02. napja 09:00 órától 2022. május 15. napja 24:00 óráig tart.

 

3.  A Nyereményjáték leírása

3.1.  A Szervező a Velekey Ékszervilág a „Játék“ időtartama alatt leadott megrendelések közül a véletlenszerűség elvének eleget tevő, gépi sorsolás útján sorsolja ki a nyertest.

 

4.  Részvételi feltételek

4.1.  A Játékban kizárólag azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes európai uniós állampolgár (továbbiakban: „Résztvevő”) vesz részt, aki a

4.1.1.  a „Játék“ időtartama alatt vásárol a Szervező által üzemeltetett üzletekben (Szombathely és Hévíz), illetve webáruházaiban (orashop.hu, velekeyekszervilag.hu) érvényes rendelést ad le a Játék időtartama alatt.

4.1.2.  rendelése során elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi Tájékoztatót

4.2.1.  A fenti feltételeknek megfelelő vásárlók automatikusan „Résztvevővé“ válnak.

4.2.2.  A „Nyereményjátékban“ 18 év alattiak, illetve a Szervező dolgozói és azok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§-ban meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

 

5.  A Nyereményjáték menete

5.1.  A Szervező 2022. április 02. napján az online felületeken meghirdeti a Játékot.

5.2.  A Játékban a jelen Szabályzat 4. pont minden alpontjában meghatározott feltételnek megfelelő személyek vehetnek részt.

5.3.  A Szervező tájékoztatja a Résztvevőt, hogy a Játék szervezésében a Facebook (www.facebook.com) tulajdonosai és üzemeltetői nem vesznek részt, így azzal kapcsolatban semminemű felelősségük és kötelességük nincs. A Szervező és minden játékos tudomásul veszi, hogy a Játékot a Facebook nem hagyta jóvá, nem járult hozzá és nem engedélyezte, így annak tisztaságáért minden felelősség a Játék szervezőjét terheli.

 

6.  A nyeremény sorsolásban résztvevők kiválasztása, sorsolás, tartaléknyertes

6.1.  A Szervező a Játék időtartama alatt a jelen Szabályzatnak megfelelő és érvényes rendelést leadó Résztvevők között 2022. május 20. napján, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással összesen 1 darab, a 7. pontban meghatározott nyereményt (a továbbiakban: „Nyeremény”) sorsol ki. A kisorsolt személy továbbiakban „Nyertes”. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye. A sorsolás nem nyilvános.

 

7.  Nyeremény

7.1.  A Nyeremény 1 db, a Nyertes által a játék időtartama alatt leadott és kisorsolt érvényes megrendelés végösszegével megegyező értékű online ajándékutalvány (kuponkód). A megvásárolt termék értékében az utalvány kizárólag a Velekey Ékszervilágnál és kizárólag Mathey-Tissot termékre váltható be vagy vásárolható le 2022.08.31-ig. Készpénz az utalvány névértékéből nem jár vissza, amennyiben Nyertes vásárlásának összértéke meghaladja a kupon értékét, a különbözetet bankkártyával, vagy készpénzben a futártól való átvételkor tudja kiegyenlíteni. Az utalvány értéke készpénzre nem váltható. A megrendelés végösszegébe a szállítási díj nem értendő bele.

7.2.  Az utalvány mellé ingyenes kiszállítás is jár és csak egyszer használható fel.

7.3.  A Nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre, vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át!

 

8.  Nyertes értesítése

8.1.  A Nyertest a Szervező a Nyertes által az érvényes megrendelés során megadott e-mail címen értesíti a sorsolást követő 5 munkanapon belül. Amennyiben a Nyertes a Szervező által küldött e-mailre annak elküldését követő 10 napig nem válaszol, vagy a Szervező hibaüzenetet kap vissza az email elküldését követően, akkor a Szervező a Nyertest a Játékból kizárja, ebben az esetben a Szervező tartaléksorsolást nem tart. Amennyiben a Nyertes a sorsolást követő 15 munkanapon belül felmondja megrendelését, vagy eláll a megrendeléstől Szervező szintén kizárja a Játékból.

8.2.  A Szervező kizárja a Játékból azt a Nyertest, akit azért nem lehet értesíteni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy az adott Nyertes egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt feltételeknek. A Nyertes téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

8.3.  A Szervező a 8.1. pontban foglalt sikeres értesítést, kapcsolatfelvételt követően a Nyertesnek e-mailen küldi meg Nyereményt a Nyertes visszajelzését és sikeres adategyeztetést követő 10 napon belül.

 

9.  Általános rendelkezések

9.1.  Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg a jelen Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Résztvevőt a Játékból kizárhatja.

9.2.  A jelen Szabályzatot a Szervező az orashop.hu weboldalon teszi közzé. A Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.

9.3.  A Nyereményt a Szervező biztosítja. A Nyeremény felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a Nyertest terhelik.

9.5. A Játékban való részvétellel kapcsoltban felmerülő személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatót a Szervező a weboldalon teszi közzé. A Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja az adatkezelési tájékoztató előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.

9.6.  Szervező a rajtuk kívül álló okból bekövetkező meghibásodásokért semmilyen módon nem felel, az ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni nem tartozik.

9.7.  A Szervező kizárja felelősségét a Nyertes téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Nyertes vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

9.8.  A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon.